EU-nämndens sammanträde

10.00 fredag 14 september 2018

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-09-14 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 26 juni 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 september 2018
 2. Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 20 juli 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 september 2018
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 19 september
  kl. 10.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Informellt möte mellan EU:s stats-och regeringschefer