Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 22 mars 2018

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-03-22 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Nya regler om betaltjänster (FiU36)
Justering
Prop. 2017/18:77
Föredragande: EJ

4. Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (FiU41)
Beredning
Prop. 2017/18:107
Föredragande: RB

5. Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (FiU37)
Beredning
Prop. 2017/18:120
Föredragande: LL

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdag 27 mars kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2017/18:33
3. Förslag till betänkande FiU36. Tidigare behandlat 8 och 13 mars
4. FöredragningsPM, proposition 2017/18:107
5. FöredragningsPM, proposition 2017/18:120

Hemlig handling
Rapport från Rådet för allmäna frågor (GAC) 27 februari finns på expeditionen