EU-nämndens sammanträde

10.00 fredag 14 december 2018

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:15


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-12-14 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3), Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 19 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 17-18 december 2018
 2. (ca kl. 10.20) Transport, telekommunikation och energi
  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 11 juni 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 17-18 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 december 2018
 3. (ca kl. 10.50) Miljö
  Miljöminister Karolina Skog
  Återrapport från möte i rådet den 9 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 december 2018
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 30 november samt protokoll från sammanträdena den 30 november och den 7 december 2018.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde (telefonsamråd) äger rum tisdagen den 8 januari 2018 kl. 08.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor
  forts.