EU-nämndens sammanträde

13.00 måndag 7 januari 2019

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:16


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-01-07 kl. 13:00
Plats: Telefonsammanträde i Skandiasalen (N3), Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 11 december 2018
  Information och samråd per telefon inför möte i rådet den 8 januari 2019
 2. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 18 januari 2019
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor