EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 15 februari 2019

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:20


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-02-15 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 21 januari 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 31 januari -
  1 februari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 februari 2019
 2. (ca kl. 09.45) Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
  Näringsminister Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 29 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 februari 2019
 3. (ca kl. 10.15) Konkurrenskraft - forskning
  Statsrådet Matilda Ernkrans
  Återrapport från möte i rådet den 30 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 februari 2019
 4. (ca kl. 10.30) Allmänna frågor
  EU-minister Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 8 januari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 februari
  2019
 5. Studieresa till Bryssel den 20-21 februari 2019
  Beslut
 6. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 8 februari 2019
 7. (ev.) Övriga frågor


  forts.  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 1 mars 2019
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Miljö