EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 12 oktober 2018

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:4


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-10-12 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 16 juli 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 30-31 augusti 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 oktober 2018
 2. (ca kl.9.45 ) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Statsrådet Ann Linde
 3. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 18 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 oktober 2018
 4. Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 18 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 oktober 2018
 5. (ca kl. 11.00 ) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 16 juli 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-25 september 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 oktober 2018
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträde den 28 september samt protokoll från sammanträdet den 5 oktober 2018.
 7. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 17 oktober
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet