EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 9 november 2018

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:8


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-11-09 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 16 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 november 2018
 2. Allmänna frågor (art. 50)
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 16 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 oktober 2018
 3. (ca kl. 09.45) Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  Statssekreterare Max Elger
  Återrapport från möte i rådet den 17-18 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 november 2018
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 17 oktober 2018 samt protokoll från sammanträdena den 17 oktober och den 1 november 2018.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 16 november
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Utrikes frågor - försvar
  * Jordbruk och fiske