Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 11 oktober 2018

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-11 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Beredning
Prop. 2017/18:272
Föredragande: CK

3. Kanslimeddelanden
Anmälan om en inkommen skrivelse

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:2
2. Föredragnings-PM
3. Skrivelse
5. Sammanträdesplan 2018/19:3