Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 6 november 2018

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens arbetsprogram 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut
Föredragande: MS

3. Information från Arbetsmiljöverket
Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem


4. Information från Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Generaldirektör Nader Ahmadi

5. Kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF)
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

6. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

- 2: a och 3:e omgången ändringar i carcinogendirektivet

- Direktivet om balans mellan arbete och privatliv

- Arbetsvillkorsdirektivet

- Förordningen om ny europeisk arbetsmyndighet

- Förordningen om Europeiska socialfonden plus

- Revideringen av förordning 883/2004

- Europeiska planeringsterminen

7. Kanslimeddelanden
- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- Anmälan av AU-Hänt

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 november 2018 kl. 10.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:7
2. Meddelandet COM (2018) 800, Bilagor till meddelandet, Föredragnings-PM
5. Förslag COM (2018) 380, Bilaga till förslaget, Överläggnings-PM
7. Sammanträdesplan 2018/19:8, AU-hänt 2018/19:1