Försvarsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 13 december 2018

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-13 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Justering
Prop. 2018/19:1, skr. 2017/18:290 och motioner
Föredragande: MB, ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, måndagen den 17 december 2018

3. Inrättande av försvarsgrensstaber (FöU3)
Justering
Prop. 2018/19:18 och en motion
Föredragande: ML

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU3 Inrättande av försvarsgrensstaber, måndagen den 17 december 2018

5. Justering av protokoll

6. En ny kustbevakningslag (FöU4)
Fråga om att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2018/19:16 och ev. motioner
Föredragande: ML

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 17 januari 2019 kl. 10.00

Bilagor