Finansutskottets sammanträde

13.00 måndag 10 december 2018

Föredragningslista

Finansutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2018-12-10 13:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Statens budget 2019 Rambeslutet (FiU1)
Justering
Prop. 2018/19:1, motioner och yttrande SkU1y Tidigare behandlad 6, 10 december
Föredragande: HH, ACT, CH, CK

3. Höständringsbudget för 2018 (FiU11)
Justering
Prop. 2018/19:2 Tidigare behandlad 6, 10 december
Föredragande: HH

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdag 11 december kl. 11.00

Bilagor


2. Förslag till betänkande 2018/19:FiU1
3. Förslag till betänkande 2018/19:FiU11