Kulturutskottets sammanträde

11.00 tisdag 11 december 2018

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:14 av den 6 december 2018

2. Information från Utbildningsdepartementet
Kompletterande information med anledning av beredning av KrU1

3. Information från Kulturdepartementet (kl. 11.15)
Kompletterande information med anledning av beredning av KrU1

4. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Cecilia Lekberg Sommerholt och Maria Ljungkvist

5. Inkommen skrivelse
Dnr 1043-2018/19

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor