Kulturutskottets sammanträde

09.30 torsdag 13 december 2018

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2018-12-13 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:15 av den 11 december 2018

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Justering

Skrivningsförslag

Föredragande: Maria Lindh Sjöström och Maria Ljungkvist

3. Inkommen skrivelse
Dnr 1068-2018/19

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Fredagen den 14 december 2018 kl. 8.30

Bilagor