Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 11 december 2018

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AS och NL

2. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CN och SM

3. Justering av protokoll

4. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AS och NL

5. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CN och SM

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2018/19:10
Punkt 4-5: Förslag till betänkande
Punkt 6: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan