Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 februari 2019

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Cirkulär ekonomi (MJU5)
Justering
Motioner
Föredragande: MM

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:15 och 16
Punkt 2: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
PM avslutat österrikiskt ordförandeskap, Miljödepartementet
PM nytt rumänskt ordförandeskap, Miljödepartementet
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan