Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

08.00 torsdag 11 oktober 2018

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-11 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön
Överläggning
COM(2018) 608
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Jordbruks- och fiskeråd 15 - 16 oktober 2018
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Information om avslutat bulgariskt och nytt österrikiskt ordförandeskap
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 16 oktober 2018 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM och COM(2018) 608
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: PM
Punkt 4: Protokoll 2018/19:1 och 2018/19:2

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan