Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 6 november 2018

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information om den gemensamma jordbrukspolitiken
Information
Statssekreterare Elisabeth Backteman
Näringsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
För ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: NL

4. Kommissionens arbetsprogram 2019
För ev. yttrande till utrikesutskottet
COM(2018) 800
Föredragande: SM

5. Uppföljning av regeringens resultatredovisning under riksmötet 2018/19
Föredragande: AS

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SM

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november 2018 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och två länkar där Europeiska kommissionen presenterar den gemensamma jordbrukspolitiken och de nya förslagen
Punkt 2: Protokoll 2017/18:6
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM och COM(2018) 800
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 7: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan