Socialförsäkringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 11 december 2018

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: SB

3. Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: MN

4. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: EL

5. Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.30

Bilagor