Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.30 torsdag 24 januari 2019

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-24 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2018/19:15 och motion
Föredragande: AF

3. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8 till justitieutskottet, motion 2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 47 till civilutskottet samt motionerna 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 19 och 2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18 till socialutskottet.

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00.

Bilagor