Skatteutskottets sammanträde

11.00 tisdag 11 december 2018

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Bergman

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.00

Bilagor