Utrikesutskottets sammanträde

11.00 tisdag 11 december 2018

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:12 och besöksprotokoll 2018/19:2,
2018/19:3, 2018/19:4, 2018/19:5, 2018/19:6 och 2018/19:7

2. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Justering
Proposition 2018/19:1 UO5 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Fortsatt beredning
Proposition 2018/19:1 UO7 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 09:30

Bilagor