Utrikesutskottets sammanträde

08.00 onsdag 12 december 2018

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-12 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Information
- Kansliråd Catharina Cappelin, UD
- Ämnesråd Anne Johansson, UD
- Politiskt sakkunnig Katarina Hellström, UD

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:13

3. Kanslimeddelande

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 09:30

Bilagor