Utrikesutskottets sammanträde

11.00 torsdag 11 oktober 2018

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-11 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:1 och 2018/19:2

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor