Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 11 oktober 2018

Planerat sammanträde

Utbildningsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2018-10-11 kl. 10:00
Plats: RÖ4-30