Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 13 december 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-12-13 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

4. Remisser till Lagrådet
Beredning
Föredragande: ACB

5. Propositionsavlämnandet
Beredning
Föredragande: KD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:9
3. Utkast, skrivelse från Regeringskansliet
4-5. Utkast