Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 18 december 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-18 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)
Justering
Föredragande: SS, JD, ACB, KD, JFG, JJ, LW

4. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen - G4
Beredning
Föredragande: JFG

5. Kultur- och demokratiministerns uttalanden med anledning av en nedlagd polisutredning - G5
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:10
3. Förslag
4-5. KansliPM