Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 12 februari 2019

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande i fråga om tillsättandet av chefen för ledningsstabens totalförsvarsavdelning – G1
Beredning
Föredragande: JD

4. Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen – G12
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:17
3. KansliPM
4. Skrivelse från Regeringskansliet (delas delvis vid smtr)