Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 6 november 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

4. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: JD och SS

5. Vissa förvaltningsärenden
Beredning
Föredragande: JD

6. Remisser till Lagrådet
Beredning
Föredragande: ACB

7. Hanteringen av handlingar och digitala arbetsytor inom vissa arbetsgrupper i Regeringskansliet
Beredning
Föredragande: JFG

8. Regeringskansliets upphandling
Beredning
Föredragande: JJ

9. Regeringens användning av EU-sakråd
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:2
3-9. Skrivelse från Regeringskansliet