Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 8 november 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-11-08 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll
Justering av särskilt protokoll 2018/19:3

2. Anmälningar

3. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: JD

4. Remisser till Lagrådet
Beredning
Föredragande: ACB

5. Hantering av handlingar och digitala arbetsytor inom vissa arbetsgrupper i Regeringskansliet
Beredning
Föredragande: JFG

6. Regeringskansliets upphandling
Beredning
Föredragande: JJ

7. Regeringens användning av EU-sakråd
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Justering av protokoll
3-7 KansliPM