Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 11 december 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Remisser till Lagrådet
Beredning
Föredragande: ACB

4. Propositionsavlämnandet
Beredning
Föredragande: KD

5. Hantering av handlingar och digitala arbetsytor inom vissa arbetsgrupper i Regeringskansliet
Beredning
Föredragande: JFG

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:8
2. Preliminär plan för vårens granskning
3-5. Utkast