Utrikespolitisk debatt - teckenspråk

09.00 onsdag 13 februari 2019

Utrikesminister Margot Wallström (S) inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration. I den första delen deltar en företrädare för varje parti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala.

Debattens första del tolkas till engelska och teckenspråk. Debatten och tolkningarna kan följas via webb-tv.

Föredragningslista (pdf) Talarlista (pdf) Webb-tv