Öppet samråd i EU-nämnden

14.00 onsdag 12 december 2018

Statsministern kommer att samråda med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet.

Tid: Klockan 14–15.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1 

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Webb-tv