Öppet sammanträde i EU-nämnden

15.00 måndag 27 maj 2019

Statsminister Stefan Löfven (S) informerar och samråder med EU-nämnden inför informellt möte med EU:s stats-och regeringschefer den 28 maj 2019.

Tid: Klockan 15-16
Plats: Skandiasalen, ingång från Mynttorget 1

Hitta till riksdagen

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Webb-tv