Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 14 november 2019

Planerat sammanträde

Konstitutionsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2019-11-14 kl. 09:00
Plats: RÖ-7-08