Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 februari 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens
meddelande om konferensen om Europas framtid

Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
4. KansliPM
5. Se särskild föredragningslista