Näringsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 5 december 2019

Planerat sammanträde

Näringsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2019-12-05 kl. 10:00
Plats: RÖ4-27