Socialutskottets sammanträde

10.00 torsdag 21 november 2019

Planerat sammanträde

Socialutskottet

Datum och tid: Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00
Plats: RÖ4-50