Trafikutskottets sammanträde

11.00 tisdag 10 december 2019

Planerat sammanträde

Trafikutskottet

Datum och tid: Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00
Plats: RÖ7-23