Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 28 november 2019

Planerat sammanträde

Utbildningsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00
Plats: RÖ4-30