Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 10 december 2019

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2019-12-10 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. En övergångsregerings befogenheter
Beredning
Föredragande: ACB

4. Extra ändringsbudget
Beredning
Föredragande: KD

5. Myndigheter med styrelser
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:15
3-5. Utkast