Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 21 januari 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-01-21 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen - G4
Beredning
Föredragande: JFG

4. Dåvarande utrikesministerns agerande i samband med ett möte i Stockholm mellan bl.a. Sveriges dåvarande ambassadör i Kina och kinesiska affärsmän - G19
Beredning
Föredragande: JFG

5. Granskning av finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds offentliga spekulationer om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter - G20
Beredning
Föredragande: LW

6. Regeringens agerande i förhållande till riksdagens budgetbeslut - G5 och 10
Beredning
Föredragande: JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:20
2. Granskningsanmälan
3. Skrivelse från Regeringskansliet
4-6. KansliPM