Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 23 januari 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-01-23 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Dåvarande statsrådet Strandhälls agerande när det gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar - G6
Beredning
Föredragande: KÖ

4. Statsministerns uttalande i en direktsänd tv-debatt på SVT - G14
Beredning
Föredragande: KD

5. Justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons svar på skriftliga frågor om medicinska åldersbedömningar - G15
Beredning
Föredragande: MN

6. Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen - G4
Beredning
Föredragande: JFG

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:21
3-6. KansliPM