Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 18 februari 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv - G1
Beredning
Föredragande: KÖ

4. Dåvarande statsrådet Strandhälls agerande när det gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar - G6
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Energi- och digitaliseringsministerns uttalanden om rostskador på Ringhals - G28
Beredning
Föredragande: MN

6. Justitie- och migrationsministerns svar på skriftliga frågor om utredning av medicinska åldersbedömningar - G15
Beredning
Föredragande: MN

7. Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen - G4
Beredning
Föredragande: JFG

8. Statsministerns uttalande i en direktsänd tv-debatt på SVT - G14
Beredning
Föredragande: KD

9. Inrikesministerns uttalanden om ett partis förslag som skickats till Regeringskansliet - G31
Beredning
Föredragande: SH

10. Regeringens agerande i förhållande till riksdagens budgetbeslut - G5 och 10
Beredning
Föredragande: JD

11. Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds uttalanden om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter - G20
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:27
3. KansliPM
4. Skrivelse från Regeringskansliet
5. KansliPM
6-8. Skrivelser från Regeringskansliet
9. KansliPM
10. Tidigare utsänt material
11. KansliPM