Debatt om förslag

12.00 torsdag 28 november 2019
Riksdagen debatterar utskottens förslag.