Beslut

16.00 onsdag 11 december 2019
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)