Frågestund

14.00 torsdag 12 december 2019

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
  • Socialminister Lena Hallengren (S)
  • Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP)
  • Utrikesminister Ann Linde (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv