Beslut

16.00 onsdag 22 januari 2020
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)