Beslut

16.00 onsdag 19 februari 2020
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)