Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

15.00 onsdag 3 mars 2021

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 25-26 februari.

Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv