GUSP/GSFP-konferensen

Ledamöter från riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott deltar i konferensen för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i EU, den så kallade GUSP/GSFP-konferensen som den 34 mars arrangeras som videokonferens.

Dessa möten ger tillfälle till utbyte av information och erfarenheter mellan parlamenten när det gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Konferensen kan komma fram till olika slutsatser som skickas till EU-institutionerna för kännedom. Slutsatserna är inte bindande. GUSP/GSFP-konferensen hålls två gånger per år.

Ledamöter från utrikesutskottet

Ledamöter från försvarsutskottet 

Mer information